A A A

Hotărîri de Guvern

Hotărîri de Guvern sortează descendent Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa de stat a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice 1004 29.08.2006 142-145/1087 din 08.09.2006
Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 1036 12.09.2016 nr.306-313/1124 din 16.09.2016
Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului 1047 14.09.2016 nr.306-313/1133 din 16.09.2016
Hotărîre cu privire la crearea Sistemului Informational Automatizat "Registrul de stat al conducatorilor de vehicule " 1058 06.08.2002 117/1178 din 15.08.2002
Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 1073 22.09.2016 nr.338-341/1176 din 30.09.2016
Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013” 1077 17.11.2010 Nr. 227-230 art Nr : 1192
Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova şi Agenţia Naţională pentru Societatea Informaţională a Republicii Coreea pr 1111 06.10.2016 nr.353-354/1203 din 11.10.2016
Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou 1127 07.10.2008 nr.183-185/1128 din 10.10.2008
Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvențe radio pe anii 2013-2020 116 11.02.2013 31-35/161 din 15.02.2013
Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenţiei Poştale Universale şi Protocolului ei final, adoptate la Doha la 11 octombrie 2012 117 15.02.2016 nr.38-42/142 din 19.02.2016

Pagini