A A A

Actele Ministerului

Actele Ministerului Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Ordinul cu privire la aprobarea unor regulamente cu privire la modul de casare, comercializare, conservare și deconservare a bunurilor întreprinderilor din subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 66 15.07.2013 -
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate de catre întreprinderile din subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 64 03.07.2013 -
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de reprezentare a intereselor Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și a întreprinderilor de stat din subordine în instanțele judecatorești și în instituțiile de arbitraj ... 54 21.06.2013 -
Ordinul cu privire la aprobarea unor regulamente privind modul de realizare a procedurilor achizitiilor publice din cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor 38 29.04.2014 -
Ordinul cu privire la crearea Grupului de lucru pentru achizitii de bunuri, lucrari si servicii pentru necesitatile Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor 39 29.04.2014
Ordinul cu privire la aprobarea Instructiunilor privind procedura de examinare si documentare cu permis de conducere 92 23.09.2013 -
Ordinul cu privire la modificarea și completarea Instructiunilor privind procedura de examinare si documentare cu permis de conducere 96 03.10.2013 -
Instrucțiune privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere - - -
Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere, aprobate prin Ordin MTIC nr.92 din 23 septembrie 2013 88 21.10.2014
Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere, aprobate prin Ordin MTIC nr. 92 din 23 septembrie 2013 61 14.07.2015

Pagini