A A A

Actele Ministerului

Actele Ministerului sortează descendent Dată Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Instrucțiune privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere - - -
Convenția colectivă la nivelul ramurii Tehnologiei Informației și Comunicații pentru anii 2016-2019 - 20.04.2016 -
Convenţie colectivă la nivelul ramurii Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţii pentru anii 2016-2019 - 18.04.2016 nr.151-155/992 din 03.06.2016
Regulamentul Cu privire la conferire a titlului onorific si insignei „Maestru în tehnologia informatiei și Anexa - Aprobat prin Hotarârea comuna al MTIC si FSCM nr. 1 din 02.04.2013 -
Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor si Federatiei Sindicatelor din Comunicatii - - -
Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaţionale „714020 Operator la telecomunicaţii”, „714017 Montator linii aeriene de telecomunicaţii” şi „714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor” 05 25.01.2016 nr.25-30/155 din 05.02.2016
Hotarîre cu privire la modificarea Regulamentelor privind "Maestru în tehnologia informației și comunicații" și "Diploma de Onoare" a Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor și Federației Sindicatelor din Comunicații 1 29.04.2011 -
Hotarîre cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor și Federației Sindicatelor din Comunicații 1 22.04.2010 -
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea frecvenţelor radio şi evaluarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii de utilizare neguvernamentală 100 04.12.2015 nr.2-12/18 din 15.01.2016
Ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comuncațiilor cu privire la eliberarea certificatelor de radioamator 101 16.10.2013 -

Pagini