A A A

Actele Ministerului

Actele Ministerului Dată Monitorul Oficial al RMsortează descendent PDF DOC
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea pașaportului diplomatic și pașaportului de serviciu 572-b-80/51 03.06.2015
Ordin cu privire lа аprobareа Progrаmelor emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru аnul 2018 54 21.07.2017
Regulament cu privire la modul de examinare, avizare și/sau contrasemnare a proiectelor de acte legislative și normative parvenite din partea altor autoritați 48 30.05.2013
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea actelor de identitate şi autorizarea emigrării cetăţenilor RM prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM 50/571-b-79 03.06.2015
Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere, aprobate prin Ordinul MTIC nr.92 din 23 septembrie 2013 107 16.12.2015
Ordinul cu privire la recunoaşterea Laboratorului de Încercări din cadrul Î.S. ,,Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” 75 25.09.2015
Ordinul cu privire la crearea Grupului de lucru pentru achizitii de bunuri, lucrari si servicii pentru necesitatile Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor 39 29.04.2014
Ordinul cu privire la recunoaşterea Organismului de Certificare a produselor din Telecomunicaţii, Informatică şi Poştă 76 25.09.2015
Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere, aprobate prin Ordin MTIC nr.92 din 23 septembrie 2013 88 21.10.2014
Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunilor privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere, aprobate prin Ordin MTIC nr. 92 din 23 septembrie 2013 61 14.07.2015

Pagini