A A A

Actele Ministerului

Actele Ministerului Datăsortează descendent Monitorul Oficial al RM PDF DOC
Instrucțiune privind procedura de examinare și documentare cu permis de conducere - - -
Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor si Federatiei Sindicatelor din Comunicatii - - -
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea pașaportului diplomatic și pașaportului de serviciu 572-b-80/51 03.06.2015
Ordinul pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea actelor de identitate şi autorizarea emigrării cetăţenilor RM prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM 50/571-b-79 03.06.2015
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate de catre întreprinderile din subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 64 03.07.2013 -
Ordinul cu privire la modificarea și completarea Instructiunilor privind procedura de examinare si documentare cu permis de conducere 96 03.10.2013 -
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea frecvenţelor radio şi evaluarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii de utilizare neguvernamentală 100 04.12.2015 nr.2-12/18 din 15.01.2016
Ordin cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice RT 3837070-006:2010 „Criterii de planificare şi coordonare ale frecvenţelor radio din serviciul fix şi mobil în banda 29,7 MHz-3 GHz” 102 05.09.2016 nr.306-313/1499 din 16.09.2016
Ordinul cu privire Ia aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea actelor de identitate si stabilirea cu domiciliu în strainatate a cetatenilor Republicii Moldova prin intermediul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Republicii Moldova 4 06.01.2012 -
Ordin cu privire la tarifele pentru serviciile poştale internaţionale prestate de Î.S. „Poşta Moldovei” 17 06.03.2015 nr.59-66/465 din 13.03.2015

Pagini