A A A

Anunţ privind iniţierea procesului de monitorizare a Hotărîrii Guvernului nr.284 din 13 aprilie 2009

Anunţ privind iniţierea procesului de monitorizare  a Hotărîrii Guvernului nr.284 din 13 aprilie 2009 “Pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice”

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 386  din  16.06.2015, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor iniţiază procesul de monitorizare a Hotărîrii Guvernului nr.284 din 13 aprilie 2009 “Pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice”.

În acest sens, solicităm prezentarea opiniilor, propunerilor şi recomandărilor privind funcţionarea şi aplicabilitatea Hotărîrii Guvernului, îndeplinirea scopurilor stabilite în Hotărîre, consecinţele aplicării Hotărîrii, precum şi alte propuneri şi recomandări referitoare la Hotărîrea Guvernului în cauză, care urmează să fie expediate pînă la data de 04 august 2015, în scris la adresa:

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, MD-2012, Chişinău

prin fax – la nr. 022 251152 sau la adresa de e-mail: vitalie.boboc@mtic.gov.md

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa Direcţiei politici în domeniul comunicaţiilor MTIC, la tel: 022 251157, persoana de contact: Vitalie Boboc.