A A A
  • Indicatorii de edificare a societăţii informaţionale

    Statistica edificării Societăţii informaţionale în Republica Moldova este reprezentată de un set de indicatori statistici şi diverse sintetizări şi studii analitice în baza acestora. Datele se actualizează anual, pănă la 30 mai

     Dezvoltarea sectorului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
     Accesul populaţiei la tehnologiile informaţionale şi comunicaţii