Announcements on transparency in decision making

NOTICE The Ministry of Information Technology and Communications announces the convocation of the examination session for obtaining radio amateur certificates The Qualification Commission for issuing radio amateur certificates of the Ministry of Information Technology and Communications (MITC), announces, in accordance with item 32 of the radio communications Regulation for the amateur service from the Republic of Moldova, approved by Order of the Ministry of Information Technology and Communications no.29 of March 29, 2013 (Official Monitor of the Republic of Moldova, 2013, no.116-118, art...
06/01/2015 - 15:15
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Programul privind securitatea cibernetică a Republicii Moldova. Setul de materiale este plasat pe pagina web oficială a MTIC la compartimentul „Transparenţa”, rubrica „Consultări publice”.
08/14/2014 - 13:45
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre iniţierea consultării publice a proiectului legii poștei in legatură cu avizarea repetată a acestuia. Aprobarea proiectului legii poştei este inclusă în Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.289 din 7.05.2012. Proiectul legii poştei a fost aprobat de principiu în cadrul şedinţei Guvernului din 31 octombrie 2012, cu condiţia atribuirii funcţiilor de reglementare unei alte autorităţi decât Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Deoarece ulterior Guvernul a fost...
12/17/2012 - 10:45
Urmare a efectuării unor modificări esenţiale, operate în baza avizelor şi recomandărilor recepţionate în cadrul consultărilor publice, asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de management al spectrului de frecvenţe radio, consultări iniţiate la data de 11.10.2012, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică repetată proiectul de hotărâre redefinitivat. Proiectul redefinitivat prevede micşorarea cu 25-30% a valorilor minime de expunere la concurs a taxelor de licenţe , care constituie preţul de pornire...
12/04/2012 - 10:30
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor expune pe pagina web pentru consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice . Proiectul de lege este elaborat în scopul ajustării prevederilor Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 la prevederile Directivei 2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) şi Directivei 2006/24/CE, precum şi în vederea asigurării posibilităţii de intervenţie efectivă a autorităţii pentru...