• Monitored institutions

  State Enterprise “Radiocomunicatii”

  Î.S. „Radiocomunicaţii” este operatorul naţional şi principalul furnizor de rețele și servicii de broadcasting TV şi radio pentru posturile publice şi private ale audiovizualului din Republica Moldova.

  Întreprinderea a fost fondată în 1946 și a devenit funcţională începând cu noiembrie 1948, având iniţial denumirea de ”Centrul Republican de Radio”, care apoi în 1958 a fost modificată în ”Centrul Republican de Televiziune şi Radiodifuziune”. În 1997 denumirea întreprinderei este schimbată în ÎS ”Radiocomunicații”.

  Odată cu evoluţia tehnologiilor în domeniu întreprinderea a trecut prin transformări majore. Către anul 2016 dotarea tehnică a Î.S.„Radiocomunicaţii” constă din 137 emiţătoare TV şi radio, care sunt consolidate în:

  • 3 reţele publice TV format analog cu acoperire > 90% din populaţie;
  • o reţea publică TV format digital (MUX A) cu acoperire 80% din populaţie;
  • o reţea publică RD cu acoperire > 90% din populaţie;
  • o reţea publică RD cu acoperire <  90% din populaţie.

  Servicii prestate

  Furnizare reţele publice de comunicaţii electronice:

  -       Reţele publice terestre cu acces la puncte fixe(Retransmisia serviciilor de programe audiovizuale); Furnizarea reţelelor publice fixe include:

  • retransmisie servicii de programe TV în format analog pe 3 reţele publice;
  • retransmisie servicii de programe RD pe 2 reţele publice;
  • retransmisie servicii de programe TV în format digital pe o reţea publică (MUX A).

  Servicii de comunicaţii electronice:

  -       Servicii de programe TV prin eter;

  -       Servicii de programe radio prin eter;

  -       Servicii de programe radio prin cablu în mun.Chişinău;

  -       Servicii acces fizic la infrastructura asociată reţelelor de comunicaţii electronice (amplasarea în clădiri, pe piloni, în canalele de cabluri, etc ale întreprinderii a echipamentelor operatorilor de telecomunicaţii şi instituţiilor audiovizualului din republică);

  -       Servicii folosire suporturi radioficare(amplasarea pe suporturile de radioficare ce aparţin întreprinderii a cablurilor şi fibrei optice a diferitor clienţi);

  -       Elaborare proiecte tehnice în domeniul comunicaţiilor electronice;

  -       Eliberare condiţii tehnice, expertiză proiecte;

  -       Servicii locaţiune;

  -       Alte servicii.

  Serviciile de programe TV şi radio prin eter pot fi grupate în modul următor:

  -           servicii prestate cu echipamentele Î.S. “Radiocomunicaţii”;

  -           servicii prestate cu echipamentele Beneficiarilor;

  -           servicii prestate atît cu echipamentele Î.S. “Radiocomunicaţii” cît şi cu echipamente, ce aparţin Beneficiarilor.

  Administration Board of the Enterprise:

  Mihail IACOB – Director general;

  Veaceslav PASCAL – Technical Director.

   

  Contact details:

  State Enterprise ”Radiocomunicatii”

  MD – 2021, no. 28/2, Drumul Viilor Street, Chisinau city

  Telephone no: +373 22 876300

  E-mail: office@radiocom.md

  Web page: www.radiocom.md

   

  State Enterprise “Posta Moldovei”

  The State Enterprise “Posta Moldovei” was founded on April 1, 1993, as a result of division of postal communications sector from the telecommunication sector. It is the national operator that provides a wide range of postal and financial services throughout the country. The enterprise has a territorial network of 1146 offices and postal agencies, 37 branches, providing postal services to citizens in 1527 localities.

  Internationally, the enterprise is a member of several international organizations of major importance, such as: the Universal Postal Union, EMS Cooperative and UPU Telematics Cooperative, PostEurop (Association of European Public Postal Operators), Regional Communications Community aimed at improving quality of postal services provision at the national and international level.

  Provided services:

  • Postal Services (Letter Post; postal packages; express courier; Express Mail Service);
  • Financial Services (Money Transfers; payment of pensions and social benefits; receipt of payments; issue of financial means);
  • Issue of postage stamps;
  • Marketing envelops, greeting cards and philatelic products;
  • Distribution of periodicals;

   

  Administration Board of the Enterprise:

  Serghei NASTAS – Director general;

  Ludmila CORCEAC – First Deputy Director General;

  Ludmila BUZU – Deputy Director General;

  Sergiu BATIUSCA - Deputy Director General.

   

  Contact details:

  State Enterprise ”Posta Moldovei”

  MD – 2012, no. 134, Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, Chisinau city

  Telephone no.: +373 22 270044

  E-mail: informatii@posta.md

  Web page: www.posta.md

   

  State Enterprise “MoldData”

  The State Enterprise “MoldData” is an enterprise specialized in the development of information systems for public administration and business environment, designed to optimize the management processes and current activities. The enterprise was founded in 1993, initially it was called the “Republican Center for Informatics”, later in 2001 it was renamed into the SE “MoldData”.

  Through its work, the enterprise’s mission is to promote and support the implementation of IT services, information society concepts and electronic government in the Republic of Moldova, ensuring the effective management of IT projects, in accordance with the modern quality requirements.

  Provided services:

  • Domains Registration;
  • Web hosting;
  • Development of Information Systems;
  • Web design;
  • Equipment repair and test services;
  • Installation and configuration of programs and operation systems.

  Administration Board of the Enterprise:

  Ana Bradu – administrator.

   

  Contact details:

  State Enterprise “MoldData”

  MD – 2012, no. 37/1, Armeneasca Street, Chisinau city

  Telephone no.: +373 22 223347

  E-mail: office@molddata.md

  Web page: www.molddata.md  

   

  State Enterprise “National Centre for Radio Frequencies”

  The State Enterprise “National Centre for Radio Frequencies” examines the possibility and ensures the effective functioning of radio frequencies/channels for the development of television, radio broadcasting, fixed and mobile radio communication services on the territory of the Republic of Moldova.

  The activity of the Center is divided into two main directions:

  • Technical management of radio frequencies spectrum, which involves calculation, selection, approval, record of radiofrequencies and radio communication stations, and ensures the electromagnetic compatibility of radio communication stations/networks;
  • Certification of telecommunication, IT and postal products – homologation of telecommunication, IT and Postal products on the territory of the Republic of Moldova, electromagnetic compatibility certification tests.

  Provided services:

  • Certification and testing of electronic communication products;
  • Calculation of Electromagnetic Compatibility (CMC);
  • Expertise, analysis and advise services;
  • Technical measures.

  Administration Board of the Enterprise:

  Teodor CICLICCI – director general.

   

  Contact details:

  National Centre for Radio Frequencies

  MD – 2021, no. 28/2, Drumul Viilor Street, Chisinau city

  Telephone no.: +373 22 735364

  E-mail: cnfr@cnfr.md

  Web page: www.cnfr.md 

  The appointment of the Administrative councils of enterprises

  The appointment of the Administrative councils of enterprises, the founder of which is the Ministry of Information Technology and Communication is carried out in accordance with the Art. 7 of the Law No. 146-XIII of June 16, 1994, “About a state enterprise”. The law establishes that an administrative council on a mandatory basis is composed of the representatives of the Ministry of Finance, Ministry of Economy, representatives of the Founder and employees, representatives of other central administrative bodies, experts in the enterprise activity, in economy and law. The person considered disabled or condemned for fraud, embezzlement of property, convicted of giving or taking a bribe, and also for other economic crimes and having an outstanding conviction cannot be the member of Administrative council.

  In structure of administrative councils of joint-stock companies in which the state-owned stake is administered by the Ministry of information technology and communications are appointed the employees having a work experience in public service not less than three years. According to the Art. 66 of the Law No. 1134-XIII of April 2, 1997, “About joint-stock companies”, the member of council of a company cannot be the person:

  1. incapacitated or condemned for fraud, embezzlement of property of the owner by assignment, wastes or abuses of authority, deception or abuse of trust, forgery, a false testimony, giving or taking a bribe, and also for other crimes proscribed under the law, and which did not serve completely the sentence;
  2. that is the member of five councils of other companies registered in the Republic of Moldova;
  3. that is the member of executive body of a company or the representative of managing organization of a company;
  4. that is the member of audit commission of this company; and also;
  5. the other person if his membership in the council of a company is limited by the present law or the company’s charter.

  The list of members of the Administrative councils of enterprises, the founder and cofounder of which is the Ministry of Information Technology and Communications

  SE “POŞTA MOLDOVEI”
  Vitali CIOLAC Deputy Minister of Information Technology and Communications, Chairman of the Council
  Veronica URSU Secretary of State of the Ministry of Finance
  Ecaterina TURCANU Head of Finance and Accounting Directorate of the Ministry of Economy
  Sergiu BOCANCEA Head of Legal Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Serghei VOITOVSCHI Deputy Head of External Relations and European Integration Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Vladimir VORNIC Head of Communications Policy Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Vitalie BOBOC Deputy Head of Communications Policy Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Alexandru OTGON Deputy Head of the Legal Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Anatolie CODREANU

  Director of the Legal-administrative Directorate of the SE “Posta Moldovei”, representative on behalf of the employees

  SE “RADIOCOMUNICATII”
  Vitali CIOLAC Deputy Minister of Information Technology and Communications, Chairman of the Council
  Valentina CHIPERI Head of Entrepreneurship Regulatory Policies Directorateof the Ministry of Economy
  Valeriu RUSSU Adviser of the Deputy Prime Minister’s Cabinet, Ministry of Economy
  Vladimir VORNIC Head of Communications Policy Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Eleonora VASILACHI Head of Policy Analysis, Monitoring and Assessment Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Veronica URSU Secretary of State of the Ministry of Finance
  Vladimir DIMITRIU the internal auditor of the Internal Control and Audit Service of the Ministry of information Technology and Communications
  Eduard NASTASE Engineer of the SE “Radiocomunicatii”, representative on behalf of the employees
  Vitalie BOBOC Deputy Head of Communications Policy Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  SE “MOLDDATA”
  Vitalie TARLEV Deputy Minister of Information Technology and Communications, Chairman of the Council
  Vladimir VORNIC Head of Communications Policy Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Pavel SINCARIUC Head of Information Technology Policy Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Lilea GOLUBTOV Adviser of Policy Analysis, Monitoring and Assessment Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Ludmila DIMITRISIN Chief of State Security and Defense, Public Order, Justice Financial Division of the Ministry of Finance
  Natalia VRABIE Chief of Public Property Records and Financial Analysis Directorate of Public Property Agency under the Ministry of Economy
  Andrei CUSCA Deputy Head of Information Technology Policy Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Serghei VOITOVSCHII Deputy Head of External Relations and European Integration Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Ion SILVESTRU Chief of Information System Development Division of the SE “MoldData”, representative on behalf of the employees
  SE “PARAMILITARY GUARD DETACHMENT”
  Vitali CIOLAC Deputy Minister of Information Technology and Communications, Chairman of the Council
  Lilia GOLUBTOV Adviser of Policy Analysis, Monitoring and Assessment Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Margarita ANDRIES Deputy Chief of State Security and Defense, Public Order, Justice Financial Division of the Ministry of Finance
  Maria SENDILA Deputy Chief of Public Property Management of the Public Property Agency under the Ministry of Economy
  Trofim BALAN Head of Professional Training and Control Service of the “Paramilitary Guard Detachment”, representative on behalf of the employees
  SE “NATIONAL CENTER FOR RADIO FREQUENCIES”
  Pavel SINCARIUC Head of Information Technology Policy Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications, Chairman of the Council
  Vitalie TARLEV Deputy Minister of Information Technology and Communications
  Sergiu BOCANCEA Head of Legal Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Eleonora VASILACHI Head of Policy Analysis, Monitoring and Assessment Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Ludmila DIMITRISIN Chief of State Security and Defense, Public Order, Justice Financial Division of the Ministry of Finance
  Angela SUSANU Secretary of State of the Ministry of Economy
  Vladimir DIMITRIU the internal auditor of the Internal Control and Audit Service of the Ministry of information Technology and Communications
  Natalia CAZACU Head of Finance and Accounting Service of the Ministry of Information Technology and Communications
  Tatiana MADAN Economy Director, chief accountant of the SE “National Centre for Radio Frequencies”, representative on behalf of the employees
  SE “CENTRE FOR STATE INFORMATION RESOUCES “REGISTRU”
  Pavel SINCARIUC Head of Information Technology Policy Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications, Chairman of the Council
  Maria CARAUS Deputy Minister of Finance
  Vitalie TARLEV Deputy Minister of Information Technology and Communications
  Sergiu BOCANCEA Head of Legal Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Marian MAMEI Head of Public Property Deetatization and Administration Policy Directorate of the Ministry of Economy
  Angela SUSANU Secretary of State of the Ministry of Economy
  Alexandru OTGON Deputy Head of the Legal Department of the Ministry of Information Technology and Communications
  Pavel BUCEATCHI Deputy Director General of the SE “Centre for State Information Resources “Registru”
  Veronica DUDA consultant principal al Direcției politici în domeniul tehnologiei informației a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
  SE “FOR BUILDINGS OPERATION”
  Sergiu BOCANCEA Head of Legal Directorate of the Ministry of Information Technology and Communications
  Mariana SCORTESCU Main adviser of Revenue Record Division of Operational Directorate of the General Directorate of State Treasury of the Ministry of Finance
  Ina RAILEAN Superior Adviser of the Legal Directorate of the Ministry of Economy
  Valentina STADNIC Advisor of External Relations and European Integration Directorate of the Ministry of Information Technology