Actele Ministerului

Actele Ministerului Data Monitorul Oficial al RM PDF
Ordin cu privire lа аprobareа Progrаmelor emisiunilor de mărci și efecte poștale pentru аnul 2018 54 21.07.2017
Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaţionale „714020 Operator la telecomunicaţii”, „714017 Montator linii aeriene de telecomunicaţii” şi „714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor” 05 25.01.2016 nr.25-30/155 din 05.02.2016
Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea frecvenţelor radio şi evaluarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţii de utilizare neguvernamentală 100 04.12.2015 nr.2-12/18 din 15.01.2016
Ordin cuprivire la modificareaşicompletareareglementăriitehnice „radiocomunicaţiişiradiodifuziune.utilizareaefectivă a spectrului de frecvenţeşievitareaperturbaţiilornocive” 98 30.11.2015 MonitorulOficial nr.332-339/2399 din 11.12.2015
Ordin cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de acţiune” 82 19.10.2015 297-300/2187 din 30.10.2015
Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” 87 29.10.2015 306-310/2237 din 13.11.2015
Ordin cu privire la aprobarea Reglementării tehnice RT 38370656-001:2015 “Cartele de identificare” 57 29.06.2015 nr.177-184/1186 din 10.07.2015
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind receționarea cererilor pentru eliberarea adeverințelor de catre Intreprinderea de Stat ,,Centrul Resurselor Informaționale de Stat ,,Registru’’ prin Intermediul subdiviziunilor structurale ale Intrepr 86 6.10.2014 -
Ordinul cu privire la aprobarea unor regulamente cu privire la modul de casare, comercializare, conservare și deconservare a bunurilor întreprinderilor din subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 66 15.07.2013 -
Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate de catre întreprinderile din subordinea Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 64 03.07.2013 -

Pages